zespół ekologii populacyjnej   :::   instytut   :::   uniwersytet   :::  english
 
 
dr Szymon Drobniak
szymek.drobniak@uj.edu.pl
  Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński

Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Polska;
tel. + 48 12 664 51 79
fax + 48 12 664 69 12
 
   
+ home  
projekty  
publikacje  
dydaktyka  
popularyzacja  
R  
po godzinach  
 

News
Poszukuję doktoranta do udziału w projekcie SONATA NCN - szczegóły tutaj.

Errata do skryptu

Bio
2008-2012 - studia doktoranckie, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński (doktor nauk biologicznych)

2004-2009 - Biotechnologia (Uniwersytet Jagielloński)

2003-2008 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze (Uniwersytet Jagielloński, magister)

Zainteresowania badawcze

Interesuję się szeroko rozumianą ewolucją biologiczną, szczególnie z punktu widzenia odporności na patogeny oraz ekologii rozrodu. Pytania, na jakie szukam odpowiedzi koncentrują się wokół zróżnicowania samców i samic pod względem strategii i kompromisów ewolucyjnych kształtujących funkcjonowanie organizmu w środowisku. W szczególności interesują mnie problemy takie jak:

  • Bo liczby mówią dużo - genetyka ilościowa cech związanych z dostosowaniem
  • Korelacje genetyczne: Dlaczego na drugim obrazku poniżej kółko samicy nie może kręcić się w tą samą stronę jak na pierwszym?
  • Czy warto się bronić ? - bilans kosztów i zysków z odpowiedzi immunologicznej
  • W co inwestować ? - jak samice i samce różnią się swoimi życiowymi 'priorytetami'
  • Podwójna funkcja koloru - znaczenie barwników karotenoidowych w doborze płciowym i funkcjonowaniu organizmu
  • Dlaczego czasem warto zdradzić ? - ewolucyjne uwarunkowania kopulacji pozapartnerskich

Genet corr 1

 


Wśród moich zainteresowań są także współczesne metody bioinformatyczne oraz nowe sposoby statystycznej analizy danych, a także teoretyczne podstawy genetyki ilościowej.

W moich badaniach wykorzystuję popularny w badaniach ekologicznych gatunek ptaka - sikorę modrą (Cyanistes coeruleus). Badania prowadzę na bałtyckiej wyspie Gotlandii (Szwecja). Włączyłem się także w prace prowadzone na eksperymentalnej populacji zeberki (Taenipygia guttata), założonej w naszym Instytucie w 2000 roku przez J. Rutkowską.

  home ::: projekty ::: publikacje ::: dydaktyka ::: po godzinach ::: e-mail

d e s i g n e d  b y  P a w e ł  K a p u s t a