zespół genetyki ewolucyjnej   :::   instytut   :::   uniwersytet   :::  english
 
 
Ryszard Korona
ryszard.korona@uj.edu.pl
  profesor, doktor habilitowany

Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński

Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
pok. 2.2.1
tel. + 48 12 664 51 36
fax + 48 12 664 69 12
tel. kom. + 48 510 071 693
 
   
+ home  
projekty  
publikacje  
dydaktyka  
 
Zainteresowania badawcze:

genetyka adaptacji, genomika funkcjonalna, ewolucja eksperymentalna

Drożdże, Saccharomyces cerevisiae, modelowy organizm genetyki i genomiki.

Mutacje spontaniczne, tempo powstawania, wartość selekcyjna, dominacja.

Planowe delecje genów jako narzędzie funkcjonalnej analizy genomów.

Molekularne mechanizmy buforowania ekspresji uszkodzeń mutacyjnych.

Wzrost, głód, stres - rola środowiska w ujawnianiu zmienności genetycznej.

Eksperymentalna ewolucja laboratoryjnych populacji mikroorganizmów.


  home ::: projekty ::: publikacje ::: dydaktyka ::: e-mail

d e s i g n e d  b y  P a w e ł  K a p u s t a
stat4u